Zondag 15 april 2018 vriendjesdag voor alle kameraadjes van onze jeugdspelers tijdens de training van 12 tot 14 uur.